Chiro Far West Vilvoorde

Chiro Far West brengt kinderen en jongeren in hun vrije tijd samen, zonder onderscheid. Via spel laten ze hen ervaringen opdoen, leren ze hen samenleven en bieden ze kinderen & jongeren een kijk op zichzelf alsook op de wereld.

Chiro is meer dan spel, het is een leerschool voor het leven. Vertrekkend uit de leefwereld van kinderen en jongeren streven ze met hen naar een Chirodroom: een wereld waarin de Chirowaarden 'graag zien', 'rechtvaardigheid' en 'innerlijkheid' centraal staan. 

Met alle groepen samen bouwen ze aan één jeugdbeweging: Chiro.

 Chiro Far West Vilvoorde